שלום

Riosinho מרובע – שלום

כיכר Riosinho
כיכר Riosinho

המלצות

גובה 3650 masl
טמפרטורת מינימום. 5 C – מקס. 23 C

תיאור

Riosinho מרובע

La plaza Riosinho lleva el nombre de uno de los combates más heroicos que tuvo Bolivia en el lado norte (Pando) להגנתו של עכו בוליביה. השם אפילו אומץ על ידי השכונה כולה, להיות במרכז פגישות חשובות של העיר השלום והייתה חובה לשלב של כל המכוניות האלה. En la plaza se encuentra una imagen que representa la libertad sobre un pedestal y con murales a su alrededor.

+מקומות


שלום ריבועים

+פרטי PDF


חברות תיירות


לא נמצא כל sidebars יישומון


לא נמצא כל sidebars יישומון
העליון