رانغا رانغا

Ranga Ranga Este plato esta elaborado a base de panza o libro de res picada, البطاطا, بصل, condimentos y ají amarillo. Esta preparación se la acompa

Leer más